3. Các vật dụng không được mang theo đối với hành lý xách tay
24. 05. 2018
  • Các vật dụng bị cấm mang theo trong hành lý xách tay hoặc mang theo người là: tất cả các loại dao, gươm, kiếm; đồ vật sắc nhọn,vật để cắt, dùi cui, gậy tàu hoặc những vật tương tự; kim khâu, diêm, bật lửa ga hay các đồ dùng trong thể thao. Bất kỳ một dụng cụ hoặc vật dụng mà thông thường không được xem là vật dụng nguy hiểm nhưng có thể trở thành nguy hiểm tùy theo mục đích sử dụng như kẹp đá, dao cạo, kéo các loại, búa kìm,… các vật dụng này chỉ được phép vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi.
  • Súng và đạn của những hành khách có giấy phép sử dụng phải được vận chuyển theoý hành lý ký gửi, kể cả những quan chức hoặc nhận viên nhà nước được giao nhiệm vụ quan trọng như áp giải tội phạm, bảo vệ lãnh tụ,… những người này phải xuất trình súng và đạn trước khi lên máy bay để đảm bải qui định về an toàn trong vận chuyển hàng không